Konto WWW które obsluguje ta strone zostalo zablokowane. Dlaczego? | The web account that supports this site has been blocked. Why?

Sa dwa mozliwe powody | There are two possible reasons:

 

Nie odnotowano oplaty za kolejny okres rozliczeniowy. | There was no fee for the next billing period.
                Strony umieszczone na serwerze nie sa zgodne z regulaminem. | Pages placed on the server do not comply with the regulations.


Prosimy o kontakt pod adresem info@zasmsa.pl w celu wyjasnienia tej sytuacji. | Please contact us at info@zasmsa.pl to clarify this situation.